torsdag 27 april 2017

Naturskola del 4: Småkryp

Förra veckan hade åk 3-4 sin sista naturskoldag. Den här gången handlade det om småkryp i skogen. Eleverna fick i mindre grupper ge sig ut på jakt efter småkrypen efter att Sara Solros instruerat hur man går tillväga. Trots en kall vår lyckades eleverna hitta t.ex. olika baggar, spindlar och maskar. Det var spännande att vara på jakt!
Genom lek och med hjälp av ett artbestämsningsschema som användes vid småkrypsjakten fick eleverna lära sig nya småkrypsarter.
En del av dagen gick också åt till att repetera sådant vi lärt oss och att försöka plocka fram de bästa minnena från tidigare naturskoldagar. Många fina minnen och många fina upplevelser har eleverna fått med sig!
Vi säger tack till Sara Solros och även för att vi fick chansen att vara fadderskola i år!

 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar