tisdag 30 maj 2017

Nu har vi hoppat över 100 000 hopp!

Under året har det hoppats mycket hopprep på treornas och fyrornas gymnastiklektioner. Under 4 minuters tid har eleverna hoppat så många hopp de orkat och klarat av. Treorna började i höstas och sände ut en utmaning när de hade hoppat över 40 000 hopp. Fyrorna antog utmaningen och började hoppa. I april hade även fyrorna hoppat över 40 000 hopp.

Och vad gör man då? Jo, då sätter vi ett nytt mål: Vi ska gemensamt hoppa 100 000 hopp!

Idag kom så dagen då vi nådde målet. Totalt har eleverna i åk 3 och åk 4
hoppat 104 297 hopp!

Här har vi de duktiga eleverna:


Naturligtvis var detta en dag då det passade bra att dabba!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar